جواب طرز فکر رشد به طرز فکر ثابت

وقتی که با چالش، مانع یا انتقادی روبرو میشید، چیکار میکنید؟ احتملاً خیلی وقتها یه صدایی شما را از حرکت به جلو منع میکنه یا میترسونه.
 
تو این جور مواقع چیکار میکنید؟ بهش گوش میکنید یا جوابشو میدید؟ تو ویدئو زیر این ترس ها و جواب اونها رو میبینید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × 5 =