ساختار آزمون اسپیکینگ آیلتس و سوالات رایج بخش 1

ساختار آزمون اسپیکینگ آیلتس

آزمون اسپیکینگ آیلتس از 3 بخش تشکیل شده که در هر قسمت سوالاتی متفاوت پرسیده میشوند، سوالاتی از جنسی متفاوت. کل این آزمون بین 11 تا 14 دقیقه طول میکشد که معمولاً از یک هفته قبل از آزمون کتبی برگزار میشود. زمان آزمون را خود شما هنگام ثبت نام آزمون آیلتس تعیین می کنید. در جدول زیر 3 بخش آزمون اسپیکینگ و جزئیات آن را می توانید ببینید.

نوع سوالات مدت زمان
بخش اول سوالهای فردی درباره خانه، خانواده، شغل، تحصیلات، علاقه مندی ها و … 4 تا 5 دقیقه
بخش دوم یک سوال توصیفی درباره یک مکان، شی، فرد، تجربه و … به همراه جزئیات آن 3 تا 4 دقیقه:

1 دقیقه وقت دارید آماده شوید

1 الی 2 دقیقه صحبت میکنید

بخش سوم سوالات کلی درارتباط با موضوع بخش 2 4 تا 5 دقیقه

 

برای اینکه با این سوالات بیشتر آشنا شوید و برایتان روشنتر شود، چند نمونه سوال از هر سه بخش گذاشته شده که میتوانید بررسی کنید.

Part 1:

 • Do you like eating foreign foods? why?
 • What foreign food is served in your country?
 • Do you like to receive gifts?
 • Do you like giving gifts to people?
 • Have you ever borrowed money from family or friend?

Part 2:

Describe a special song that has meaning for you

 • what was the name of the song and singer
 • where did you first hear it
 • when did you hear it for the first time
 • why does it have a special meaning for you

Part 3:

 • How do you think music has changed in the recent years?
 • Do you think the type of music that old and young people like is different? why?
 • What type of music is mostly favorite among young people?
 • What is the advantage of learning how to play musical instruments for the children?

 

همانطور که می بینید در بخش 1، سوالاتی درمورد خود فرد پرسیده میشود؛ در بخش 2، یک سوال به همراه 4 زیر سوال پرسیده میشود که آن 4 سوال معمولاً شامل توضیح درباره زمان، مکان، افراد، و دلیل بیان جواب انتخابی تان است. مثل سوال بالا: “آهنگی را که برایتان معنی خاصی دارد توصیف کنید: باید بگویید اسم آن آهنگ چیست؟ اولین بار کی و کجا آن را شنیدید؟ و چرا این آهنگ برایتان خاص است؟”

در بخش 3، سوالاتی کلی درمورد موضوع بخش 2 پرسیده میشود. مثلاً اینجا سوال بخش 2 درباره موسیقی بود. پس سوالات بخش 3 می تواند از این دست باشد: “به نظرتان موسیقی در طی سالهای اخیر چه تغییری کرده است؟ به نظر شما نوع موسیقی که افراد مسن و افراد جوان گوش میکنند با هم فرق دارد؟ چرا؟ جوان ها بیشتر از همه چه نوع موسیقی را می پسندند؟  برای بچه ها چه فایده ای دارد که یاد بگیرند آلات موسیقی بنوازند؟”

خب حالا به یک نمونه دیگر توجه کنید:

Part 1:

 • Do you work or study?
 • Do you feel comfortable with your job?
 • Do you need any changes to your job?
 • Do you like spending time in parks and gardens?
 • Which sport is the most popular in your country?
 • Is it better to play an individual sport rather than a team sport?
 • Who is your favorite sportsman? Why?

Part 2:

Describe a plant grown in your country

 • What the plant is
 • Where it is grown
 • Why you like or dislike it
 • And explain why it is important to your country

Part 3:

 • How is modern farming different from traditional farming?
 • How has technology improved farming?
 • Why plantation is important?
 • What are the benefits of planting trees?

در این آزمون طبق روال، در بخش اول درباره خود فرد سوال پرسیده شده، در بخش دوم “توصیف گیاهی که در کشورتان می روید با بیان اینکه اسم آن چیست؟ کجا می روید؟ چرا آن گیاه را دوست دارید یا ندارید؟ وچرا آن گیاه برای کشورتان مهم است؟”، پرسیده شده است. احتمالاً می توانید سوالات بخش سوم را حدس بزنید، سوالاتی که به گیاه مربوط می شوند: “کشاورزی مدرن چه تفاوتی با کشاورزی سنتی دارد؟ تکنولوژی چگونه کشاورزی را بهتر کرده است؟ چرا گیاهکاری مهم است؟ فواید کاشت درخت چیست؟”

نمونه اسپیکینگ در بخش 1

به سوالات زیر توجه کنید. به این سوالها چطور پاسخ می دهید؟

 

 

خب حالا  به جواب این سوالات توجه کنید.

 

 

چه حسی درباره پاسخ به سوالات پرسیده شده دارید؟ فکر می کنید که شما هم بتوانید به اندازه کافی پاسخ بدهید؟ چه موارد دیگری به جوابهایتان اضافه می کنید؟ پاسخ های شما به اندازه کافی طولانی هستند؟

نمونه سوالات رایج در بخش 1 اسپیکینگ آیلتس

 

دسته بندی سوالات رایجی که در بخش 1 پرسیده میشود در ادامه آمده است. بهتر است همیشه برای این سوالها آماده باشید. همچنین پس از آن چند سوال متداول از هر گروه گذاشته شده است تا راحت تر بتوانید به این سوالات دسترسی داشته باشید.

 

 • Work
 • Study
 • Hometown
 • Home
 • Art
 • Birthdays
 • Childhood
 • Clothes
 • Computers
 • Daily routine
 • Dictionaries
 • Evenings
 • Family & Friends
 • Flowers
 • Food
 • Going Out
 • Happiness
 • Hobbies
 • Internet
 • Leisure time
 • Music
 • Neighbours & Neighbourhood
 • Newspapers
 • Pets
 • Reading
 • Shopping
 • Sport
 • TV
 • Transport
 • Weather

 

Work

 • What is your job?
 • Where do you work?
 • Why did you choose that job?
 • Is it a popular job in your country?
 • Do you like your job?
 • Do you get on well with your colleagues?
 • What was your first day like?
 • What responsibilities do you have at work?
 • If you had the chance, would you change your job?
 • Do you plan to continue with your job in the future?

 

 

 

 

 

 

 

 

Study

 • What do you study?
 • Where do you study that?
 • Why did you choose that subject?
 • Is it a popular subject in your country?
 • Do you like that subject?
 • Do you get on with your colleagues?
 • What was your first day like?
 • What are the main aspects of your subject?
 • If you had the chance, would you change subject?
 • Do you plan to get a job in the same field as your subject?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hometown

 • Where is your hometown?
 • Do you like your hometown?
 • Do you often visit your hometown?
 • What is your hometown like?
 • What is the oldest place in your hometown?
 • What is there for a foreigner to do or see in your hometown?
 • How could your hometown be improved?
 • Has your hometown changed much since you were a child?
 • Is there good public transportation in your hometown?
 • Do you think your hometown is a good place to bring up children?

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

 • Where is your home?

 • Do you live in a house or a flat?

 • Who do you live with?

 • Are there many rooms in your home?

 • What is your favourite room?

 • How are the walls decorated?

 • What would you change about your home?

 • Do you plan to live there in the future?
 • What facilities are there near your home?
 • What is your neighbourhood like?
 • Do most people live in houses in your country?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art

 • Are you good at art?
 • Did you learn art at school when you were a child?
 • What kind of art do you like?
 • Is art popular in your country?
 • Have you ever been to an art gallery?
 • Do you think children can benefit from going to art galleries?

 

 

 

 

 

 

Birthdays

 • Do you enjoy your birthdays?
 • Do you usually celebrate your birthday?
 • What did you do on your last birthday?
 • Can you remember a birthday you enjoyed as a child?
 • Do most people celebrate their birthdays with a party in your country?
 • Which birthdays are considered important in your country?

 

 

 

 

 

Childhood

 • Did you enjoy your childhood?
 • What is your first memory of your childhood?
 • Did you have a lot of friends when you were a child?
 • What did you enjoy doing as a child?
 • Do you think it is better for children to grow up in the city or in the countryside?

 

 

 

 

 

 

Clothes

 • Are clothes important to you?
 • What kind of clothes do you usually wear?
 • Do you ever wear the traditional clothes of your country?
 • Where do you usually buy your clothes?
 • Have you ever worn a uniform?
 • Do most people in your country follow fashion?

 

 

 

 

 

 

Computer

 • Do you often use a computer?
 • How do you usually get online?
 • Do you prefer desktops or laptops?
 • What do you use your computer for?
 • Do you think it is important to learn how to use a computer?

 

Daily Routine

 • When do you usually get up in the morning?
 • Do you usually have the same routine every day?
 • What is your daily routine?
 • Do you ever change your routine?
 • Is your routine the same today as it was when you were a child?
 • Do you think it is important to have a daily routine?
Dictionaries

 • Do you often use a dictionary?
 • What do you use dictionaries for?
 • What kinds of dictionaries do you think are most useful?
 • Do you think dictionaries are useful for learning a language?
 • What kind of information can you find in a dictionary?

 

Evenings

 • What do you often do in the evenings?
 • Do you do the same thing every evening?
 • Do you prefer to spend your evenings with family or friends?
 • Do you ever work or study in the evenings?
 • What is a popular activity for young people in your country in the evenings?
 • Do you do the same thing in the evenings as you did when you were a child?

 

Family & Friends

 • Do you spend much time with your family?
 • Who are you closest to in your family?
 • Do you prefer spending time with your family or friends?
 • Who is your best friend?
 • Are you still friends with people from your childhood?
 • Is family important in your country?

 

 

Flowers

 • Do you like flowers?
 • What’s your favourite flower?
 • When was the last time you gave someone flowers?
 • Do any flowers have a special meaning in your country?
 • Why do you think women like flowers more than men?

 

Food

 • What’s your favourite food?
 • Have you always liked the same food?
 • Is there any food you dislike?
 • What is a common meal in your country?
 • Do you have a healthy diet?
 • What do you think of fast food?

 

Going Out

 • Do you often go out in the evenings?
 • What do you like to do when you go out?
 • Do you prefer going out on your own or with friends?
 • How often do you go out in a week?
 • Where do most young people like to go out in your country?

 

Happiness

 • Are you a happy person?
 • What usually makes you happy?
 • Does the weather ever affect how you feel?
 • What makes you feel unhappy?
 • Do you think people in your country are generally happy people?

 

Hobbies

 • Do you have a hobby?
 • What equipment do you need for it?
 • Do you think hobbies should be shared with other people?
 • Did you have a hobby as a child?
 • What hobbies are popular in your country?
 • Why do you think people have hobbies?

 

Internet

 • How often do you go online?
 • What do you use the internet for?
 • How do you get online?
 • Do you have your own computer?
 • What’s your favourite website?
 • Do you think children should be allowed unsupervised access to the internet?
Leisure Time

 • What is your favourite leisure activity?
 • What did you enjoy doing in your free time as a child?
 • Do you prefer to spend your free time with other people or alone?
 • What is a common leisure activity in your country?
 • Do most people in your country get two days off a week?
 • Do you think leisure time is important?

 

Music

 • Do you like music?
 • What’s your favourite type of music?
 • Can you sing?
 • Did you learn music at school?
 • If you could learn a musical instrument, what would it be?
 • Do you think music is important?

 

Neighbours & Neighbourhood

 • Do you like your neighbours?
 • Are neighbours usually close to each other in your country?
 • What is your neighbourhood like?
 • Do you think your neighbourhood is a good place for children?
 • How could your neighbourhood be improved?
 • Do you think it is important to have a good relationship with your neighbours?

 

Newspapers

 • How do you usually get your news?
 • Do you often read the newspapers?
 • What kind of news do you usually follow?
 • How do most people get the news in your country?
 • Do you think international news is important?

 

Pets

 • Do you have a pet?
 • Do you like animals?
 • What’s your favourite animal?
 • What is a popular pet to have in your country?
 • Did you have a pet as a child?
 • Why do people have pets?

 

Reading

 • Do you often read?
 • What is your favourite kind of book to read?
 • Do you often read newspapers?
 • Do you have any e-books?
 • What books did you read as a child?
 • Do you think it is important to encourage children to read?
Shopping

 • Do you like shopping?
 • What’s your favourite shop?
 • Do you prefer shopping alone or with others?
 • What kinds of shops are there where you live?
 • Have you ever bought anything online?
 • Do you think men and women have different opinions about shopping?

 

Sport

 • Do you like sport?
 • What’s your favourite sport?
 • Do you often watch sport on TV?
 • Did you play sport as a child?
 • What is the most popular sport in your country?
 • How do most people in your country keep fit?

 

TV

 • Do you often watch TV?
 • What sorts of things do you watch on TV?
 • What is your favourite TV program?
 • Do you ever watch foreign programs or films?
 • What did you watch on TV when you were a child?
 • Do you think children should watch TV?

 

Transport

 • How did you get here today?
 • What is your favourite mode of transport?
 • Do you ever use public transport?
 • Do you like the transport system in your country?
 • What is the difference between taking a bus and taking a train?

 

Weather

 • What’s the weather like today?
 • What’s your favourite weather?
 • Do you like the weather in your country?
 • Is the weather the same in all parts of your country?
 • Does the weather ever affect the way you feel?
 • Does the weather in your country ever affect transportation?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ترتیبی که انگلیسی کده برای خواندن مطالب دوره “اسپیکینگ آیلتس چیست” به شما پیشنهاد می‌کند:
1) آیلتس چیست؟

2) معیار های نمره دهی در اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking

3) ساختار آزمون اسپیکینگ آیلتس و سوالات رایج بخش

4) سوالات رایج درباره آزمون اسپیکینگ آیلتس

5) معیارهای ارزیابی اسپیکینگ آیلتس، معیار روان بودن و منسجم صحبت کردن

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × چهار =