Browsing Tag

learning english

گرامر کاربردی زمان حال استمراری

از زمان حال استمراری یا همان present progressive یا present continuous، برای صحبت درباره کاری استفاده میکنیم که در حال حاضر داریم انجام میدهیم. فعل زمان حال استمراری در انگلیسی از دو قسمت تشکیل شده: فعل to be + فعل اصلی که ing دارد. گر…

داستانهای صوتی و مصور

استفاده از داستان باعث تقویت زبان انگلیسی از راه های گوناگون می شود. اولاً که با دیکته یا همان spelling کلمات آشنا می شوید چون کلمات را با چشم دنبال می کنید. دوماً معنی کلمات و از آن مهمتر کاربرد آن را یاد می گیرید؛ چون حتما می دانید که…