Browsing

ویدیو

گرامر کاربردی زمان حال استمراری

از زمان حال استمراری یا همان present progressive یا present continuous، برای صحبت درباره کاری استفاده میکنیم که در حال حاضر داریم انجام میدهیم. فعل زمان حال استمراری در انگلیسی از دو قسمت تشکیل شده: فعل to be + فعل اصلی که ing دارد. گر…

چطور در انگلیسی تماس تلفنی بگیریم؟

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی برای یادگیری زبان مکالمات روزمره انگلیسی در کشورهای خارجی تماس تلفنی در انگلیسی ترجمه مکالمه تماس تلفنی سطح متوسط و آغازین نحوه جواب دادن به تماس تلفنی نحوه سوال پرسیدن پشت تلفن پیغام گذاشتن در انگلیسی دوباره…